ZirkoniumKronor

Zirkoniumkronor

Zirkonium Tandfanerbehandling

ZirkoniumKronorDental fanerbehandling används ofta vid vävnadsförlust och rotbehandlingar på grund av karies eller trauma över tid. En av dessa applikationer, utförda med olika tekniker och material, är zirkonium dental fanerbehandling. Om det finns en sjuk struktur på tanden som behöver rengöras eller om det finns en fraktur på grund av trauma, är den zirkoniumbeläggningsbehandling som tillämpas för att kompensera för dessa vävnadsförluster en av de mest idealiska tillämpningarna.

Eftersom det inte är en metallstödd beläggningstyp ger den ett mycket mer estetiskt och naturligt utseende jämfört med metallbaserade beläggningar. I detta avseende anses det vara inom ramen för leendeestetiska behandlingar.

Hur appliceras zirkoniumkronor?

I linje med de undersökningar vi har gjort på vår klinik utvärderar vi först behovet av zirkoniumbeläggningsbehandling. Om vi anser att behandlingen med zirkoniumkrona är lämplig för vår patient, utför vi bedövningsprocessen av tandområdet som ska appliceras; Sedan applicerar vi formningsprocessen, som är förberedelsestadiet på tänderna. På så sätt är tänderna redo för avtryckstagning. Vi förbereder fanértänder med en restaureringsprocess som har estetiska dimensioner för att passa tanden väl och är kompatibel med omgivande vävnader. När zirkoniumkrontänderna är redo att limmas, slutför vi behandlingen genom att utföra bindningsprocessen.

Vad är Zirkonium Dental Technology?

Zirkoniumkronor utvecklas i två riktningar: en av dessa utvecklingar är utvecklingen av avtryckstekniker; den andra är utvecklingen som sker under produktionsfasen av zirkoniumbeläggningen.

I båda processerna utnyttjas nu digitala möjligheter kraftigt. Tack vare tandbilden i de mått som erhålls genom datorstödda skanningar är tänderna som produceras med digitala verktyg exakt kompatibla med måtten, precis som individernas fingeravtryck bara tillhör dem. Det digitala stödet av dessa steg eliminerar risken för fel i manuella applikationer och säkerställer att behandlingsprocesserna slutförs på kortare tid. I detta avseende ger tandfanerbehandlingar med digitalt zirkonium perfekta resultat.

Hur lång tid tar det?

Efter upptäckt och eliminering av problemen i tanden, utsätts tänderna för formningsprocessen. Enligt de mätningar som tagits efteråt börjar konstruktionsfasen av zirkoniumkrontänderna och denna process varar i 1 vecka. Tänderna som är klara i slutet av en vecka fästs på tänderna på 10-15 minuter. Efter behandlingen kan våra patienter återgå till sin vardag samma dag.

Kan det göras med en enda tand?

I närvaro av en enda tand med röta eller fraktur på ytan är det möjligt att applicera zirkoniumfanerbehandling på ett sätt som ger estetisk och strukturell integritet med andra tänder. Tack vare denna applikation applicerar vi zirkoniumbeläggning på en enda tand utan någon estetisk skillnad.

Kan det göras om våra tänder är trasiga eller ruttna?

Djupet av den befintliga kariesen eller frakturen i området där zirkoniumkronor kommer att behandlas är den avgörande faktorn vid tillämpningen av denna teknik. I vissa fall kan vi föredra olika alternativa lösningar. Men om det finns en karies eller fraktur som orsakar vävnadsförlust som kommer att försvaga tanden, betyder det att behandling med zirkoniumtandbeläggning har blivit nödvändig.

Ser det naturligt ut?

zirkoniumkronor turkietTack vare materialet den innehåller är krontänder av zirkoniumkronor extremt framgångsrika för att få ett naturligt tandutseende. Den uppvisar en bild som inte kan skiljas från naturliga tänder, särskilt tack vare dess ljusgenomsläpplighet och transparens mot tandspetsarna. Dessutom, eftersom zirkoniumtandbeläggning inte är en metallbaserad beläggningsmetod, uppstår inte estetiska problem som grånande och mörk färgreflektion på tandköttet med tiden.

Vad är skillnaderna mellan lamina och zirkonium?

Det finns många skillnader mellan dessa två tandfanermetoder, men den mest uppenbara är; Innan zirkoniumkronor kan appliceras bör en skärningsprocess göras på tänderna. Om det finns situationer som kräver restaurering i tanden, kommer det att vara ett hälsosammare och lämpligt tillvägagångssätt att applicera zirkoniumbeläggningsbehandling på området. Ingen åtgärd vidtas dock angående storleken på tänderna i laminatandfasader.

Varför är inte Lamina att föredra istället för zirkonium?

Om det finns en förlust av vävnad i fallet med röta eller brott i zirkoniumtandbeläggningen; om det finns en defekt i inriktningen av tanden; Om en rotbehandling har gjorts på tanden blir det en nödvändighet.

Alla dessa problem kräver zirkoniumbeläggning på grund av de hälsoproblem som måste elimineras.

Laminatbeläggningar appliceras dock enbart för estetiska ändamål. Med andra ord, om det finns en ohälsosam vävnad i tanden, gör detta att tanden skärs; men laminabeläggning är inte en behandlingsmetod som tillämpas i denna riktning.

Lamina faner är att föredra enbart för kosmetiska ändamål.

Komma i kontakt

Vill du få information om priser på zirkonium tandfanerbehandling? Vi är nära som ett telefonsamtal! Du kan ringa oss på +905443480787 eller skriva till oss på vår whatsapp-linje.