All on 4 Implantat

All on 4 Implantat

all on 4 implantat

Vad är All on 4Implant?

Patienter som inte har någon tand, vilka behandlingsmetoder finns det? Vad är Allt på Fyra -implantattekniken? Vad är fördelarna? Till vem kan det tillämpas? Finns det någon smärta trots allt vid fyra-proceduren?

Om du hamnar i den olyckliga situationen att missa några tänder kan du uppleva att du upplever en stor besvikelse och tappad självförtroende som följd.

Tänder som saknas kan vara en bidragande orsak till många andra tandhälsoproblem och kan också ha betydande effekter på din allmänna hälsa. Patienter med detta tillstånd bör vidta åtgärder för att ersätta sina saknade tänder så snart som möjligt för att bibehålla oral hälsa och förbättra den övergripande livskvaliteten. Men förutom proteser, vad finns det för alternativ för att ersätta några saknade tänder?

Även om tandproteser är en beprövad lösning för många patienter med flera saknade tänder, ger de inte alltid den nivå av komfort eller självförtroende som ger fullständig tillfredsställelse med din behandling. Lyckligtvis har framsteg inom tandvetenskap och tandteknik lett till utvecklingen av en bättre lösning för att ersätta flera tänder med mycket bättre resultat och många fördelar jämfört med andra behandlingsalternativ. Denna lösning är känd som Allt-på-4 tandimplantat.

“All on 4”-implantattekniken är en procedur som möjliggör fixering av tandprotesen samma dag på fyra tandimplantat placerade i vissa vinklar hos tandlösa patienter.

All on 4-metoden

Med All on 4-metoden, även om du inte har några tänder eller om dina befintliga tänder dras ut, kan implantat göras samma dag som dina tänder dras ut och du kan ha (tillfälliga) fasta tänder samma dag.

Vad är All on 4-tekniken?

I de fall det finns benbrist i de bakre regionerna är det möjligt att göra fasta proteser utan behov av avancerad kirurgi genom att använda vinklade implantat med All on 4-tekniken. Med denna teknik är det möjligt att göra implantat samma dag som tänderna dras ut, och att göra fast protes samma dag hos tandlösa patienter.

Under vilka förhållanden kan All on 4-metoden tillämpas?

Om det finns tillräcklig benmängd och densitet i mellanområdet av premolarer i tandlösa käkar

Möjligheter till en bra rengöringsprocess i utdragshylsor om tänder ska dras ut

Om munhygienen bringas till en bra nivå innan skjutning

Om läkaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet i detta avseende,

Om det finns en laboratoriemöjlighet med kunskap och utrustning för att göra den tillfälliga fasta protesen omgående

Hur tillämpar man All on 4-metoden?

6 implantat placeras i överkäken och 4-6 implantat placeras i underkäken.

Den långsiktiga provisoriska fasta bron skruvas fast på implantaten inom samma dag.

Efter 5 veckor i underkäken och 10 veckor i överkäken kommer den permanenta fasta protesen att ersättas med den långsiktiga provisoriska skruvbroprotesen.

Vad ska göras efter All on 4implantattekniken?

Patienter bör använda de givna läkemedlen regelbundet och bör inte äta varmt på några dagar. Tandimplantatpatienter med All on 4bör inte under några omständigheter äta hård mat under den tillfälliga protesperioden. Patienterna måste få en mjuk diet. Anledningen till detta är att minska belastningen på tandimplantat. Efter 3 månader kan de påbörja normal matkonsumtion i permanenta proteser.

En annan viktig punkt är att om det blir ett avbrott i tillfälliga proteser bör de definitivt gå till sin läkare. Trasiga proteser kan orsaka förlust av implantat.

Vilka är fördelarna med All on 4-metoden?

I många fall kan implantat och protes göras praktiskt taget utan behov av avancerad kirurgi.

På detta sätt, för att spara tid och minska kostnaderna (Avancerade kirurgiska ingrepp skapar extra kostnader.)

Att göra en provisorisk fast protes som patienten kan använda samma dag. På så sätt se till att personen inte går miste om sociala aktiviteter.

Att göra en provisorisk protes som kan användas som underlag för framtida permanent protes vad gäller estetik och funktion

all on 4 tandimplantat

Förhindra benförlust och försämring

En av de vanligaste effekterna av förlorade och saknade tänder är den resulterande försämringen av benet i käken. All on 4 systemet är effektivt för att minimera påverkan av benförlust eftersom implantat fästs direkt på käkbenet och fungerar på samma sätt som naturliga tandrötter. Tryck som appliceras på käkbenet, liknande det från naturliga tänder, främjar kvarhållande av benmassa och ger styrka till området.

Även hos patienter som upplever viss benförlust kan All-on-4-systemet fortfarande användas. Eftersom implantat ger en så säker fästning till det befintliga käkbenet, minskar sannolikheten avsevärt att man behöver ett bentransplantat för att utvecklas. Genom att eliminera behovet av bentransplantation reduceras återhämtnings- och behandlingstiderna avsevärt.

Mer självförtroende

Patienter som får All-on-4-behandlingar låter dem njuta av sin favoritmat och ett brett utbud av mat och drycker utan oro, med en komplett uppsättning naturliga tänder som är säkert och bekvämt fästa i munnen. Eftersom de vet att deras tänder alltid kommer att sitta på plats upplever patienterna en enorm ökning av självförtroendet eftersom de inte längre behöver oroa sig för situationer där lösa proteser kan vara en källa till pinsamhet.

Enklare underhåll och bättre hygien

Dina Allt-på-4-tänder och implantat är lätta att ta hand om och följer många normala munvårdsvanor som du redan är bekant med. Att borsta, använda tandtråd, använda munvatten och gå på regelbundna tandkontroller är nödvändiga vanor som du fortfarande bör behålla. Allt-på-4 har fördelen att eliminera behovet av kladdigt eller dyra lim som vanligtvis krävs med andra traditionella protesstilar. Detta sparar tid, krångel och pengar i längden.

Permanent lösning

En av de största fördelarna med All-on-4-behandling är att resultaten är permanenta och inte kräver de täta passningssessioner som traditionella tandproteser kräver. Eftersom All-on-4-systemet använder en protes som är säkert fäst i munnen via implantat, är fästet inte utsatt för samma problem som orsakas av tandköttsneddragning som gör att konventionella proteser lossnar och blir obekväma med tiden. Allt-på-4 ger en permanent lösning som ger större komfort och bekvämlighet för patienten.

Komma i kontakt

Vill du få information om priser på tandimplantat? Vi är nära som ett telefonsamtal! Du kan ringa oss på +90 544 348 07 87 eller skriva till oss på vår whatsapp-linje.